KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MESBİL SAYFASI      DUYURULAR

 
KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESBİL SAYFASI
İlçemiz mesbil sayfası açılmıştır.
Devamı
..


       Duyurular...
.

     ALAN TANITIMLARI

     
alan

       Alan Tanıtımları
       Meslekler
       İş İmkanları
       Eğitim ve Kariyer İmkanları

       Alan Tanıtımları için tıklayınız
 
     
 

      ALAN TANITIMLARI

 
 

 GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI


Kaynak: MEGEP

 GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Grafikerlik
Fotoğraf Çekim Elemanlığı
Fotoğraf Baskı Operatörlüğü

GRAFİKER
Tanımı
Grafiker; bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlama yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri

İşin süreçlerini planlamak,
İşin konusuna göre tasarım ögelerini belirlemek,
Temel grafik tasarımını elle ve bilgisayarla yapmak,
Masaüstü yayıncılık işlemlerini yapmak,
Ürünü görselleştirmek,
Tasarladığı grafiksel çalışma doğrultusunda stüdyoda ya da uygun mekânda fotoğraf çekimi yapmak veya yaptırmak,
Baskısı yapılacak tasarımları baskıdan önce kontrol etmek,
Mesleki gelişmelere ilişkin faaliyetlere katılmaktır.

FOTOĞRAF ÇEKİM ELEMANI
Tanımı
Fotoğraf çekim elemanı; çekim öncesi hazırlıkları yapma, ürün veya konunun fotoğrafını çekme, stüdyoda veya dışarıda fotoğraf çekme, fotoğraf makinesi, donanım ve ekipmanların temizlik ve bakımını yapma, çektiği fotoğrafları baskıya hazır hâle getirme, müşteriye sunma ve arşivleme yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri

İş organizasyonu yapmak,
Fotoğraf çekimi için uygun mekânı seçmek ve hazırlamak,
Stüdyo ve ışıkları hazırlamak,
Fotoğraf çekme öncesi hazırlık yapmak,
Makine, film/bellek kart ve ışık ayarlarını yapmak,
Müşteri veya fotoğrafı çekilecek konu/nesneyi çekim için hazırlamak,
Stüdyoda ve dışarıda fotoğraf çekmek,
Fotoğrafı seçmek, gerekiyorsa bilgisayarda işlemek,
Fotoğrafı baskıya veya müşteriye hazır hâle getirmek,
Çekilen fotoğrafı ilgili birime iletmek,
Video çekimi yapmak,
Fotoğrafları saklamak ve arşivlemek,
Fotoğraf makinesi ve donanımların temizlik ve bakımını yapmak,
Mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

FOTOĞRAF BASKI ELEMANI
Tanımı
Fotoğraf baskı elemanı; müşteri istekleri doğrultusunda, fotoğrafları baskıya hazırlama, çeşitli özelliklerdeki klasik veya otomatik banyo ve baskı sistemlerini kullanma, baskı sistemlerinin kontrol ve bakım işlemlerini yapma, fotoğraf basma, fotoğrafları bilgisayarda işleme, müşteriye sunma ve arşivleme yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri

İş organizasyonu yapmak,
Çalışma ortamını temizlemek ve iş güvenliği tedbirlerini almak,
Kimyasal çözeltiler hazırlamak,
Film yıkamada özel banyo tekniklerini uygulamak,
Siyah beyaz fotoğrafta özel baskı tekniklerini uygulamak,
Renkli fotoğrafta özel baskı tekniklerini uygulamak,
Kâğıt ve film kalibrasyonu yapmak, baskı kalitesini kontrol etmek,
Filmleri ve fotoğrafları dosyalamak ve sunuma hazırlamak,
Fotoğrafları bilgisayara aktarmak,
Fotoğrafı bilgisayarda işlemek, düzenlemek ve arşivlemek
Fotoğraflara rötuş yapmak,
Fotoğrafları basmak veya çıktısını almak,
Fotoğrafları saklamak ve arşivlemek
Fotoğrafları müşteriye sunmak,
Klasik veya otomatik banyo ve baskı sistemlerinin kontrol ve bakımını yapmak,
Mesleki gelişmelere ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

 MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Grafiker olmak isteyenlerin;

Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,
Estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili,
Hayal gücü zengin, yaratıcı,
Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,
Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili,
Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen,
Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen kimseler olmaları gerekir.
Fotoğraf çekim elemanı veya fotoğraf baskı operatörü olmak isteyenlerin;
Yaratıcı, atik, hızlı karar alabilen, isabetli zamanlama yapabilen,
İyi gözlem yapabilen, iletişim becerilerine sahip,
Estetik duygu sahibi, görsel hafızası güçlü,
El becerileri gelişmiş, pratik zekâsı olan,
İş ahlakına sahip, dikkatli, problem çözme yeteneği olan, hızlı öğrenebilen,
Protokol bilgisine sahip,
İnsan psikolojisi ile ilgili,
Mesleki alanında yeni teknolojik gelişmelere açık,
Dış görünüşüne özen gösteren nitelikte kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Grafikerler büroda, çoğu zaman bilgisayar karşısında, (zaman zaman sakin ortamlarda) film stüdyolarında, fotoğraf stüdyolarında, ajanslarda, genellikle zamana karşı yarışarak çalışmak durumundadırlar.
Fotoğraf çekim elemanı ve fotoğraf baskı operatörü olarak çalışacak kişiler genellikle değişik mekânlarda, belli bir zaman çizelgesine bağlı olmaksızın, hareketli ve koşulları çoğu zaman önceden belirlenemeyen ortamlarda, ayakta çalışırlar. Fotoğrafların hazırlanma aşamasında ise masa başında ve bilgisayar ortamında çalışmaktadır. Fotoğrafçılar hem iç mekân hem de dış mekânlarda çalışmak durumundadırlar. Çekim için gerekli makine ve diğer malzemeleri taşımak durumunda kalabilirler. Fotoğraf laboratuvarcılığında klasikleşmiş cihazlar, yeni geliştirilen cihazlar ve çeşitli banyo kimyasalları ile çalışılmaktadır.


İŞ BULMA İMKÂNLARI
Grafikerlik dalından mezun olan öğrenciler; kazandıkları yeterlikler doğrultusunda orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında, reklam ajanslarında, medya sektöründe, bünyesinde tanıtım birimi bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışabilir. Tecrübeli olanların iş bulma olanağı daha fazladır. Grafikerler bilişim teknolojisinde e-öğrenme çalışmalarında yer alan animasyon ve grafiklerin hazırlanmasında da görev aldıklarından istihdam alanları artmaktadır.
Toplumumuzun sanayi toplumuna geçiş aşamasında olması sebebiyle birçok ürün kendi ülkemizde üretilmeye başlamıştır. Bu malların gerek iç ve gerekse dış piyasada pazar bulması iyi bir reklam, ambalaj sorununu beraberinde getirmektedir. Bu alanda çalışacak eğitimli elemana her zaman ihtiyaç vardır.
Fotoğraf Çekim Elemanı ve Fotoğraf Baskı Operatörlüğü dallarından mezun olan öğrenciler; ülkemizde fotoğraf sektöründe yer alan kuruluşlar, ithalat yapan firmalar, üretici firmalar, perakende satış yapan mağazalar, fotoğraf laboratuvar hizmeti veren işletmeler, fotoğraf stüdyoları, fotoğraf ile ilgili yayıncılık yapan kuruluşlar, fotoğraf turizmi yapan şirketler, fotoğraf eğitimi veren kurumlar vb. olarak sıralanabilir. Türkiye’nin hemen her il ve ilçesinde ve hatta mahallesinde fotoğraf stüdyoları ve laboratuvarlar bulunmaktadır.
Ayrıca fotoğraf, kendi sektörünün dışında daha pek çok iş kolunda da hem meslek hem de iş olarak yer almaktadır. Bu amaçla fotoğrafın uygulama alanlarına bir göz atacak olursak vesikalık, anı ve özel gün fotoğrafçılığında, basın-yayın-gazetecilik ve iletişim organlarında, endüstri ve sanayide, tanıtım-reklam çalışmalarında, arkeolojik çalışmalarda, belgeleme çalışmalarında ve araştırmalarda, tıbbî çalışmalarda ve adlî tıpta, haritacılık alanında, askerî araştırma ve incelemelerde, polisin suçlara yönelik (kriminolojik fotoğrafçılık) laboratuvar çalışmalarında, uzay-gökyüzü (astronomi çalışmaları) araştırmalarında, bilimsel ve akademik çalışmalarda, kalite kontrolü yapmada, sahne sanatlarında, sinema ve televizyon çekimlerinde, stok fotoğrafçılığı yoluyla fotoğraf pazarlama ve satış amacıyla, bilgisayar-internet ortamında, amatör fotoğrafçılıkta, fotoğraf sanatı ile uğraşılarda ve daha pek çok alanda fotoğrafın ve fotoğrafçılığın yaygın olarak kullanıldığını görebiliriz.
Foto muhabirleri ulusal, bölgesel, yerel gazete ve dergilerde, kamu kuruluşları ile özel kurumların basın ve halkla ilişkiler müşavirliklerinde iş bulabilirler.


EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Meslek eğitimi, meslek liselerinin Grafikerlik dalında sertifika verilecektir.
Lise eğitimi sonrasında meslek yüksekokullarının;

Fotoğrafçılık,
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık,
Grafik Tasarımı,
Halıcılık ve Desinatörlüğü,
Matbaacılık,
Mimari ve Dekoratif Sanatlar,
Serigrafi,
Tasarım ve Basım Yayıncılığı,
Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi,
Cam-Seramik,
Çini İşlemeciliği,
Endüstriyel Seramik,
Mimari Dekoratif Sanatlar,
Seramik,
Tasarım ve Basım-Yayımcılık bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Grafik / Grafik Sanatlar, Grafik Tasarımı alanlarından mezun olanlar yükseköğretim lisans programlarına ek puanla;

Matbaa Öğretmenliği
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği’
Güzel sanatlar fakültelerinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ilgili bölümlerine girebilirler.
Fotoğraf çekim elemanı ve fotoğraf baskı operatörleri dallarından sertifika verilecektir.
Lise eğitimi sonrasında meslek yüksekokullarının;
Fotoğrafçılık
Kameramanlık,
Matbaacılık,
Serigrafi,
Matbaacılık
Baskı Teknikleri,
Halkla İlişkiler,
Halkla İlişkiler (Açık öğretim),
Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Tasarım ve Basım-Yayımcılık
Açık Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim ve Halkla İlişkiler
İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı
Masaüstü Yayıncılık
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
Televizyon ve Radyo Programcılığı
Televizyon Yapım ve Yönetimi

Bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler. Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde fotoğraf, fotoğraf ve video lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Güzel sanatlar fakültelerinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ilgili bölümlerine girebilirler.
Mesleki eğitim merkezleri; çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.
Halk eğitimi merkezleri, yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.
Mesleki eğitim merkezlerinde, fotoğraf ve grafik alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

 


Kaynak: MEGEP