KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MESBİL SAYFASI      DUYURULAR

 
KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESBİL SAYFASI
İlçemiz mesbil sayfası açılmıştır.
Devamı
..


       Duyurular...
.

     ALAN TANITIMLARI

     
alan

       Alan Tanıtımları
       Meslekler
       İş İmkanları
       Eğitim ve Kariyer İmkanları

       Alan Tanıtımları için tıklayınız
 
     
 

      ALAN TANITIMLARI

 
 

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI


Kaynak: MEGEP

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI


ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

TAKI İMALATÇISI
Tanımı
Takı imalatçısı; imalatı yapılacak olan takıyı tasarlayan, ölçülerini belirleyerek kâğıda aktaran ve üretimini yapan nitelikli kişidir.
Görevleri

İş organizasyonu yapmak,
Yarı mamul hazırlamak,
Desen aktararak iş parçasına şekil vermek,
Döküm ve mum model yapmak,
Üç boyutlu takı formları oluşturmak,
Takı tasarımı yaparak tasarlanan takıyı üretmek,
Ürünün yüzey kalitesini artırmaktır.

Ayrıca, dökümcü, mıhlamacı, telkârici, kalemkâr, kakmacı, hasır örücü, ocakçı, ramatçı, yaldızcı, rodajcı, cilacı, mineci meslekleri de alanın altında yer almaktadır. Bu mesleklerin serti?ka programları vardır.
MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Bu mesleği seçmek isteyenler;

Gözlerinde herhangi bir özrü (renk körlüğü, şaşılık vb.) olmayan,
Renk, şekil ve desen algısı yüksek,
Bir resmin ayrıntılarını akılda tutabilen,
Çizim yapabilme yeteneğine sahip,
İş birliği yapabilme, grup çalışmasında bulunabilme özelliğine sahip,
Dikkatli ve sabırlı,
Yaratıcı özelliklere sahip kimseler olmalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Takı imalatçısı genelde atölyelerde ve kuyumcu tezgâhlarında çalışır. Takı imalatçısı işe başlamadan önce kullanacağı tüm araç gereçleri (testere, eğe, kaynak malzemeleri, temizleme malzemeleri, freze motoru ve uçları vb.) tezgâh üzerine hazırlar ve çalışmalarını bu ortamda yapar.


İŞ BULMA İMKÂNLARI

Kuyumculuk teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda kuyumculuk sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, sarraflarda vb. yerlerde iş imkânı bulabilirler.


EĞİTİM VE KARİYER İMK?NLARI
Mesleki eğitimini tamamlamış olanlar; meslek yüksekokullarının (2 yıllık ön lisans);

Kıymetli Taş ve Metal İşlemeciliği,
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı,
Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği,
Taş ve Metal İşlemeciliği,
Uygulamalı Takı Teknolojisi,
Taş İşlemeciliği,
Doğal Taş Dekorasyonu bölümlerine sınavsız geçiş hakkına sahiptir.
Fakültelerin (4 yıllık lisans);
Resim Öğretmenliği (özel yetenek sınavı ile),
Grafik Öğretmenliği (özel yetenek sınavı ile) bölümlerini okuyarak alan öğretmeni olabilirler.

Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi’nin heykel bölümlerinde takı tasarım ve üretim eğitimi verilmektedir.
Mesleki eğitim merkezleri; çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.
Halk eğitimi merkezleri; yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.
Mesleki eğitim merkezlerinde, Kuyumculuk Teknolojisi alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından yatay ve dikey geçişler olabilecektir.


Kaynak: MEGEP