KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MESBİL SAYFASI      DUYURULAR

 
KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESBİL SAYFASI
İlçemiz mesbil sayfası açılmıştır.
Devamı
..


       Duyurular...
.

     ALAN TANITIMLARI

     
alan

       Alan Tanıtımları
       Meslekler
       İş İmkanları
       Eğitim ve Kariyer İmkanları

       Alan Tanıtımları için tıklayınız
 
     
 

      ALAN TANITIMLARI

 
 

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI


Kaynak: MEGEP

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI


ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Otomotiv Elektromekanikerliği
Otomotiv Gövdeciliği (Karosercilik ve Kaportacılık)
Otomotiv Boyacılığı
İş Makineleri Bakım ve Onarımcılığı
Tarım Makineleri Bakım ve Onarımcılığı

OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKERİ
Tanımı
Otomotiv elektromekanikeri; binek, hafif ve ağır hizmet tipi araçlardaki (iş makineleri hariç) tüm sistemlerin arıza teşhis, bakım, onarım ve ayar işlerini belirli bir süre içerisinde yapma becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri

Motorun mekanik aksamlarının ayar, bakım ve onarımlarını yapmak,
Güç aktarma organlarının ayar, bakım ve onarımlarını yapmak,
Hareket kontrol sistemlerinin ayar, bakım ve onarımlarını yapmak,
Aracın elektrikli ve elektronik aksamlarının ayar, bakım ve onarımlarını yapmak,
Güvenlik ve konfor sistemlerinin ayar, bakım ve onarımlarını yapmaktır.

OTOMOTİV GÖVDE ELEMANI (KAPORTACI / KAROSERCİ)
Tanımı
Otomotiv gövde elemanı; belirli bir süre içerisinde motorlu kara taşıtlarında sac aksam ve şasi üzerinde meydana gelen vurma, çarpma, devrilme veya değişiklik gibi geometrik problemleri giderme, gövde üzerinde onarım, parça değiştirme ve parçaların birbiri ile uyumuna ilişkin işlemleri yapabilme, şasi örme, iskelet çatma, iskeleti sacla kaplama, aksesuar montajını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri

Kaynak yapmak,
Sac ve metal şekillendirme işlemlerini yapmak,
Panel onarımı yapmak,
Şasi ve gövde doğrultma işlemlerini yapmak,
Cam, kilit, kapı ve kaput ile ilgili işlemleri yapmak,
Plastik aksam, döşeme ve aksesuar ile ilgili işlemleri yapmaktır.

OTOMOTİV BOYACISI
Tanımı
Otomotiv boyacısı; motorlu kara taşıtlarının yüzey hazırlama, boya altı dolgu ve astar, boya işlemlerini ve boya hatalarının onarılması işlemlerini belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri

Boya öncesi hazırlık yapmak,
Boya sistemlerini uygulamak,
Plastik onarım ve boyama yapmak,
Boya sonrası hataları düzeltmek,
Yama boya yapmak,
Renk tutturmaktır.

İŞ MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMCISI
Tanımı
İş makineleri bakım ve onarımcısı; inşaat, kazı, kaldırma ve yol yapım işlerinde kullanılan iş makinelerinin (dozer, greyder, kepçe vb.) tüm sistemlerin arıza teşhis, bakım, onarım ve ayar işlerini belirli bir süre içerisinde yapma becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri

İş makinesinin kontrolünü yapmak ve arızalı parçayı tespit etmek,
Arızalı parçaları sökmek, bakımını yapmak, onarmak, ayarlarını yapmak, yerine monte etmek veya yenisiyle değiştirmek,
Onarım sonrasında basınç ve verim testlerini yaparak çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,
Sipariş listesi çıkarmak ve maliyet hesabı yapmak,
İş makinelerinin periyodik bakımlarını yapmaktır.

TARIM MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMCISI
Tanımı
Tarım makineleri bakım ve onarımcısı; tarım alanında kullanılan makinelerin (traktör, ekim-dikim, bitki koruma, sulama sistemleri, hasat ve harman, gübre dağıtım, toprak işleme alet ve makineleri vb.) arıza teşhis, bakım, onarım ve ayar işlerini belirli bir süre içerisinde yapma becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri

Tarım alet ve makinelerinin ayar, bakım ve onarımlarını yapmak,
Tarım alet ve makinelerinin periyodik bakımlarını yapmak,
Onarım sonrasında testlerini yaparak çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,
Değişecek parça listesi çıkarmak ve maliyet hesabını yapmaktır.

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Motorlu araçlar sektöründe çalışmak isteyenlerin; duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda, ellerini ustalıkla kullanabilen yaratıcı, titiz, bedenen ve ruhsal açıdan sağlıklı, göz ve ellerini eş güdümlü kullanabilme yeteneğine sahip, analiz ve yorum yapabilen, sorun çözme yeteneğine sahip, takım ve ekip çalışmasına yatkın olan kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bu alandaki meslek elemanları atölye ve fabrika gibi kapalı ortamlarda çalışırlar. Zaman zaman dış ortamlarda da bakım ve onarım yapabilirler. Otomotiv boyacıları genellikle astar ve boya kabinleri içerisinde çalışırlar. Çalışma ortamında kimyevi maddeler bulunduğu için ciltte, gözde ve solunum yollarında alerjik reaksiyonlar gözlenebilir. Bu nedenle çalışma ortamında havalandırmanın çok iyi olması, özel giysilerin giyilmesi ve iş güvenliği kurallarına dikkat edilerek çalışılması gerekmektedir.


İŞ BULMA İMKÂNLARI
Motorlu araç üretimi yapan fabrikalarda, yetkili servis ve bakım işletmelerinde, özel servis ve bakım atölyelerinde ve motorlu araçlar sektörü ile ilgili çeşitli işletmelerde iş bulabilirler.


EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Motorlu araçlar teknolojisi alanında eğitim gören öğrenciler, iki yıl öğretim süresi olan meslek yüksekokullarının otomotiv programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. Meslek yüksekokulu programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde mesleklerinin devamı niteliğindeki fakültelerin ilgili bölümlerine girmeye hak kazanırlar.
Mesleki eğitim merkezleri; çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.
Halk eğitimi merkezleri; hayat boyu öğrenme prensibi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.
Mesleki eğitim merkezlerinde, Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından yatay ve dikey geçişler olabilecektir.


Kaynak: MEGEP