KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MESBİL SAYFASI      DUYURULAR

 
KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESBİL SAYFASI
İlçemiz mesbil sayfası açılmıştır.
Devamı
..


       Duyurular...
.

     ALAN TANITIMLARI

     
alan

       Alan Tanıtımları
       Meslekler
       İş İmkanları
       Eğitim ve Kariyer İmkanları

       Alan Tanıtımları için tıklayınız
 
     
 

      ALAN TANITIMLARI

 
 

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI


Kaynak: MEGEP

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI


ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
Muhasebe ve finansman alanında;

Bilgisayarlı Muhasebe,
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri
Finans ve Borsa Hizmetleri dalları yer almaktadır.

Muhasebe, dış ticaret, finans ve borsa hizmetleri; tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçasıdır ve teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir. Bu nedenle meslek alanında hızlı değişimlere ayak uydurabilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Muhasebe ve Finansman alanlarında eğitim programı oluşturulmasında iş yaşamı ihtiyaçlarına uygun sektör taraması ve meslek analizi yapılmıştır. Ayrıca çeşitli illerde alan araştırması yapılıp sektör çalışanları ile birebir görüşülerek iş analizleri de yapılmıştır.
Muhasebe ve Finansman alanı programı yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda meslek elemanlarına, ulusal ve uluslararası yeterlilikleri kazandırmayı hedefleyen bir yapıda tasarlanmıştır.
Muhasebe ve finansman alanında ikinci, üçüncü ve dördüncü seviye olarak üç seviye eğitim programı bulunmaktadır. İkinci seviye eğitim programını tamamlayanlar “Muhasebe Yardımcı Elemanı”, üçüncü seviye eğitim programını tamamlayanlar “Kooperatif Büro Elemanı” ya da “Kasa
Sorumlusu”, dördüncü seviye eğitim programını tamamlayanlar ise “Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı”, “Dış Ticaret Ofis Elemanı” veya “Finans Hizmetleri Elemanı” olurlar.


BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI
Tanımı
Bilgisayarlı muhasebe elemanı; hesap planı sistemini oluşturan, beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgeleri hazırlayan, beyannameleri düzenleyen, bilgisayar konusunda yeterli bilgiye sahip olan, defterleri tutan, firmanın kredi ve cari hesap durumunu takip eden, koordinasyon sağlayan, yazışmaları yapan, Sosyal Güvenlik Kurumu ve mali kuruluşlar ile ilgili işlemleri yapan nitelikli kişidir.
Görevleri

Hesap planı sistemini oluşturmak,
Beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgeleri hazırlamak,
Beyannameleri düzenlemek,
Bilgisayar konusunda yeterli bilgiye sahip olmak,
Defterleri tutmak,
Firmanın kredi ve cari hesap durumunu kontrol etmek,
Koordinasyon sağlamak,
Yazışmaları yapmak,
Sosyal Güvenlik Kurumu ve mali kuruluşlar ile ilgili işlemleri yapmaktır.

DIŞ TİCARET OFİS ELEMANI
Tanımı
Dış ticaret ofis elemanı; ihracat / ithalat operasyonları olan firmalarda siparişleri alan, sipariş formları ve proforma faturaları hazırlayan, siparişleri üretim-planlama birimine bildiren, üretilen ürünlerin nakliye, gümrük işlemleri, ürün bedellerinin tahsilâtı sürecindeki işleri takip eden ve bu işlemlerle ilgili muhasebe kayıtlarını yapan kişidir.
Görevleri

Çalışma planı ve iş organizasyonu yapmak,
Siparişlerle ilgili gerekli formları doldurmak,
Planlama ve operasyon birimi ile koordinasyon sağlamak,
İhracat ve ithalat belgelerini hazırlamak,
Nakliye firması ile gümrük müşaviri arasında iletişimi sağlamak,
Yapılan ithalat/ ihracat işlemi sonrası ilgili birimler ve müşteri ile iletişim kurmak,
Müşteri cari hesaplarının ve sevkiyatların kontrolünü yapmak,
Raporlar oluşturmak,
Dış ticaret muhasebe kayıtlarını yapmaktır.

FİNANS HİZMETLERİ ELEMANI
Tanımı
Finans hizmetleri elemanı; borsa seansından önceki, seans esnasındaki ve sonrasındaki işlemleri yapan, müşterilere kredi ayarlayan, ekonomi ve şirket haberlerini takip ederek müşterilere danışmanlık hizmeti veren, raporlama ve analiz yapan, muhasebe kayıtları yapan nitelikli kişidir.
Görevleri

Günlük para hareketlerini takip etmek,
Günlük satışları ve kayıtları kontrol etmek,
Banka işlemlerini yürütmek,
Satıcılar ile ticari ilişkileri düzenlemek,
Stokları yönetmek,
Tahsil ve tediye işlemlerinin ön muhasebesini gerçekleştirmek,
Alımları sevk ve idare etmek,
Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerini düzenleme ve ödemelerini yapmak,
Seans öncesi işlemleri yapmak,
Seans esnasındaki işlemleri yapmak,
Kredisi uygun olmayan müşterilere kredi ayarlamak,
Ekonomi ve şirket haberlerini takip etmek,
Müşterilere danışmanlık yapmak,
Seans sonu işlemleri yapmak,
Muhasebe kayıtları yapmaktır.

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Bu alandaki mesleklerde çalışmak isteyenlerin;

Dikkatli ve titiz çalışma alışkanlığına sahip,
Sorumluluk sahibi,
Etkili ve güzel konuşan,
Güler yüzlü,
İnsan ilişkilerine özen gösteren,
Ekiple çalışabilen,
Yeniliklere açık,
Sır saklayabilen,
İşleri zamanında bitirebilen,
İş yeri çalışma prensiplerine uygun davranan,
Mesleği ile ilgili etik ilkelere uygun davranan,
Meslek ile ilgili bilgi birikimi ve becerilere sahip,
Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
Yönergeleri anlayıp uygulayabilen,
Tablo grafik çizelge okuma becerisine sahip kişiler olmalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Muhasebe hizmetleri genellikle iş yeri ortamında yürütülmektedir. Büro ortamlarında, işçi sağlığı ve işçi güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Muhasebe meslek elemanı, genellikle masa başında veya bilgisayar önünde oturarak, defter işleyip fiş ve fatura keserek, iyi aydınlatılmış, temiz ve sakin ortamlarda çalışır. İş yoğunluğunda veya işletmelerin bilanço çalışmaları dönemlerinde hafta sonları veya gece de çalışabilirler.
Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken zaman zaman işletme sahipleriyle, vergi daireleri personeliyle, Sosyal Güvenlik Kurumu personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.
Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler lisans diplomasıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilgili okullarda öğretim hizmetleri sınıfında belirlenen kadrolara atanırlar.
Özel sektörde çalışan meslek mensuplarının kazançları, muhasebe ve mali müşavirlerin yasalarla düzenlenmiş olan SMMMO (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları) tarafından bir tarife ile belirlenmektedir. Alt meslek gruplarının kazançları ise iş yerlerine göre değişiklik göstermektedir.


İŞ BULMA İMKÂNLARI
Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili bölümleri ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur.
Ülkemizde, muhasebecilik yasalarla düzenlenmiş bir meslektir. Anadolu ticaret meslek lisesi ve ticaret meslek lisesinden mezun olanlar kanunda belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle bu unvanları kazanabilirler.


EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek eğitimi; meslek liseleri, ticaret meslek liseleri ile Anadolu ticaret meslek liselerinin Muhasebe ve Finansman alanı diploma programlarında verilmektedir.
Mesleki ortaöğretimden sonra yüksek öğrenime geçiş sınavında yeterli puan alanlar; muhasebe-finansman öğretmenliği veya diğer muhasebe lisans programlarına devam edebilirler. Sınavda yeterli puanı alamayanlar ön lisans programlarının ilgili bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler.
Muhasebe ön lisans programını tamamlayanlar dikey geçiş sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilirler:

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Dış ticaret ön lisans programını tamamlayanlar dikey geçiş sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilirler:

Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
İktisat
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Sermaye Piyasası
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Borsa ve finans ön lisans programını tamamlayanlar dikey geçiş sınavı (DGS) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilirler:

Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
İktisat
İşletme
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Sermaye Piyasası
Uluslararası Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programları mezunları Açık Öğretim Fakültesi İktisat-İşletme lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırabilirler.
Eğitim sürecinde, yeterlik sertifikalarını alarak ve sektörde iş başında eğitimini tamamlayarak muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili bölümleri ile ticari işletmelerin muhasebe servislerinde kariyer yapabilirler. İş yerlerinde belli bir süre çalışarak idari yönden de ilerleme sağlamaları mümkündür.
Ayrıca, 3568 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir unvanlarını da belirli çalışma şartlarını yerine getirerek alabilirler.


Kaynak: MEGEP