KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MESBİL SAYFASI      DUYURULAR

 
KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESBİL SAYFASI
İlçemiz mesbil sayfası açılmıştır.
Devamı
..


       Duyurular...
.

     ALAN TANITIMLARI

     
alan

       Alan Tanıtımları
       Meslekler
       İş İmkanları
       Eğitim ve Kariyer İmkanları

       Alan Tanıtımları için tıklayınız
 
     
 

      ALAN TANITIMLARI

 
 

RADYO TELEVİZYON ALANI


Kaynak: MEGEP

RADYO TELEVİZYON ALANI


ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Kameramanlık
Grafik-Animasyon
Radyo-Televizyon Programcılığı
Teknik Yapım-Yayın Elemanlığı

KAMERAMAN
Tanımı
Kameraman; görüntü kayıt edici araç gereçleri kullanarak stüdyo, çekim platosu ve görüntü kayıt edilebilecek her yerde, kameranın çekim öncesi hazırlıklarını yapan ve çekime estetik yorum katarak görüntü kayıt etme işlemlerini bireysel ya da ekip çalışmasıyla yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri

İş planı yapmak,
Çekim için ön hazırlık yapmak,
Aktüel çekim yapmak,
Stüdyo çekimi yapmak,
Haber çekimi yapmak,
Çekim sonrası işlemlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,
Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

TEKNİK YAPIM YAYIN ELEMANI
Tanımı

Teknik yapım yayın elemanı; radyo televizyon kuruluşları, prodüksiyon kuruluşları ve çeşitli organizasyonlarda kurgu yapan, ses ve ışık cihazlarını kullanan, yönetmenin talimatlarına göre teknik işleri yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri

Çalışma planı yapmak,
Cihazların montaj, bakım ve temizliğini yapmak,
Kurgu ünitesini (lineer, nonlineer) kullanmak,
Amaca uygun geçiş ve efektler kullanmak,
Ses ve görüntüleri amaca uygun döşemek,
Ses mikserini kullanmak,
Mikrofon takmak ve test etmek,
Canlı programda ses ayarı yapmak,
Işık donanımının kontrol ve onarımını yapmak,
Işık masasını kullanmak,
Konuya göre aydınlatma yapmak,
Işık donanımlarının günlük bakımını yapmak,
Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

GRAFİK ANİMASYONCU
Tanımı
Grafik animasyoncu; bir proje çerçevesinde uygun görsel tasarımı düzenleyen, sanal ve gerçek nesnelerin tasarımını yapan, bu tasarımları üç boyutlu olarak canlandıran ve bu canlandırmayı bireysel ya da ekip çalışmasıyla yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri

Çalışma planı yapmak,
Talep eden kişiden istenilen tasarıma ait bilgi almak,
Tasarım için materyal toplamak,
Story board (resimli senaryo) hazırlamak,
Toplanan malzemeyle tasarımı gerçekleştirmek,
Tasarımı tamamlamak ve teslim etmek,
Mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

RADYO TELEVİZYON PROGRAMCISI
Tanımı

Radyo televizyon programcısı; görsel işitsel medya kuruluşlarında ve yapım şirketlerinde yapım öncesi, çekim aşaması ve çekim sonrasında program içeriğini düzenleyen ve idari işleri yürüten, temel düzeyde teknik cihazları kullanma becerisine ve yeterliğine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri

Çalışma planı yapmak,
Programla ilgili ön hazırlığı yürütmek,
Program materyalleri toplamak,
Çekim öncesi hazırlıkları yapmak,
Çekim sırasında ekibi yönlendirmek,
Çekimin tekniğine ve amacına uygun gerçekleşmesini sağlamak,
İdari işleri takip etmek,
Mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Radyo Televizyon alanında çalışmak isteyenlerin; görme ve işitme duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda olan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanan, yaratıcı, titiz, beden ve ruh sağlığına sahip, estetik görüşlü ve mesleki eğitim almış kimseler olmaları gerekir.
Gra?k–animasyoncu olmak isteyenlerin ayrıca çizim yapma yeteneğine sahip olmaları da gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışma ortamları hem kapalı mekânlar (stüdyolar, kurgu odaları vb.) hem de dış mekânlardır. İş, hem aletlerle hem de insanlarla ilgilenmeyi gerektirmektedir. Hareketli bir hayattan ve değişiklikten hoşlanan kişiler bu meslekte mutlu olabilirler.


İŞ BULMA İMKÂNLARI
Radyo Televizyon alanında çalışmak isteyenler, televizyon programı yapım ve basın-yayın sektöründe, kamu ve özel radyo - TV kuruluşlarında, sinema sektörüne ait ?lm stüdyolarında, prodüksiyon şirketlerinde, video kuruluşlarında, reklam ajanslarında görev yapabilirler.


EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Meslek eğitimi, Anadolu meslek liselerinin Radyo Televizyon alanı; kameramanlık, teknik yapım yayın elemanlığı, grafik animasyon, radyo televizyon programcılığı eğitimi sertifika programında verilecektir.
Alandan mezun olan öğrenciler Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan Sözel 1 puan türünde öğrenci alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans programına ek puan alarak yerleşebilmektedirler.
Ayrıca mezun öğrenciler özel yetenekle öğrenci alan tüm lisans programlarına yerleşebilirler. Özel yetenekle öğrenci alınan lisans programları içinde alanın devamı niteliğinde olan bölümler de bulunmaktadır. Bu bölümlere “Dikey Geçiş Sınavı”yla da geçiş yapılabilmektedir (fotoğraf, fotoğraf ve video, fotoğraf ve grafik sanatlar, görsel sanatlar iletişim ve tasarım, görsel iletişim tasarımı, grafik, grafik tasarımı, grafik tasarım, grafik sanatlar ve grafik tasarım).
Lisans programına yerleşemeyen öğrenciler alanlarının devamı niteliğindeki meslek yüksekokullarının radyo ve televizyon programcılığı, radyo ve televizyon yayıncılığı, televizyon yapım ve yönetimi, fotoğrafçılık, fotoğrafçılık ve kameramanlık, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler (açık öğretim), halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim ve halkla ilişkiler, internet gazeteciliği ve yayıncılığı, masaüstü yayıncılık, bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler.
Ön lisans programlarını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan “Dikey Geçiş Sınavı”nda başarılı oldukları takdirde iletişim, iletişim tasarımı, iletişim ve tasarım, medya ve iletişim, medya ve iletişim sistemleri, radyo sinema ve televizyon, sinema ve televizyon, sinema, televizyon haberciliği ve programcılığı, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, gazetecilik, grafik öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Mezun olan öğrencilerin yerleşebilecekleri yükseköğrenim programları YÖK tarafından belirlenmekte ve zaman zaman bazı değişiklikler yapılabilmektedir.


Kaynak: MEGEP